Zuzendaritza Taldea / Equipo directivo

 Zuzendaria / Dirección zuzendaria@larreaeskola.net
 Ikasketa Burua / Jefa de estudios ikasketaburua@larreaeskola.net
 Idazkaria / Secretario idazkaria@larreaeskola.net