Matrikulazioak / Matriculaciones 2019-20

2019/20 IKASTURTEKO IKASLEEN ONARPENA

ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA EL CURSO 2019/20

Urtarrilaren 17an, EHAAn argitaratu da onarpen prozesua arautzen duen Agindua Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 2019-20 ikasturterako.

Azpian, daukazue prozesuaren informazio guztia:

El 17 de enero, se ha publicado en el BOPV la Orden que regula el proceso de admisión en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019-20.

A continuación, proporcionamos información que les resultará útil para la gestión de la matrícula.ARAUTEGIA / NORMATIVA

EGUTEGIA / CALENDARIO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

ESKABIDE ORRIA / HOJA DE INSCRIPCIÓN

H.P.B. GALDEKETA / CUESTIONARIO N.E.E.

OOGko IRIZPIDEA/ CRITERIO DEL OMR

ERAGIN EREDUAK / ÁREAS DE INFLUENCIA

IRIZPIDEAK ETA BAREMOA /  CRITERIOS Y BAREMO

IDAZKARITZA-ORDUTEGIA/ HORARIO-SECRETARÍA

ATEAK ZABALTZEKO EGUNA / DÍA DE PUERTAS ABIERTAS

IKASTETXEKO HEZKUNTZA ESKAINTZA / OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

ESKUALDEKA IKASTETXEEN BILAKETA / BUSCADOR DE CENTROS POR ZONA

HEZKUNTZA SAILA / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

http://www1.hezkuntza.net/v56War/matOnlineOP/v56loginMatOnline.do?idioma=es